Generálporučík Zmeko medzi veliacimi poddôstojníkmi vo Zvolene