Minister Gajdoš ocenil priamych účastníkov vesmírnej misie “Štefánik”