Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči tvrdeniam opozičného hnutia, rezort nekoná nikdy na základe nátlaku, ale postupuje v zmysle zákonov