Ministerstvo obrany ukončilo rokovania o peniazoch z USA, pretože ich prijatie by ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky