Ministerstvo obrany ukončilo rokovania o peniazoch z USA, pretože jej prijatie by ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky