Ministri obrany krajín V4 rokovali v Prahe pri príležitosti 20. výročia vstupu Českej republiky do NATO